Indadvendte brystvorter operation - Få en korrektion af dine brystvorter

Er du træt af dine indadvendte brystvorter? Mange kvinder har indadvendte brystvorter, og det kan for de fleste være irriterende. Men heldigvis kan du via en korrigerende operation hurtigt få almindelige brystvorter. Det er et simpelt og hurtigt indgreb.

Læs om indadvendte brystvorter

Bliv klogere på hvad indadvendte brystvorter er. Læs vores informationsguide herunder.

Book gratis forundersøgelse

Find en ledig dag og book en gratis forundersøgelse hos en af vores samarbejdsklinikker.

Gennemfør behandling

Efter din forundersøgelse bliver du behandlet og få de brystvorter, du altid har drømt om.

Skrevet af Oliver Rumle Hovmand, uddannet læge, Cand.med.

Indadvendte brystvorter er et hyppigt forekommende problemstilling. Hos nogle er der tale om en normal variation der er genetisk bestemt, men hos en lille gruppe kan det være et tegn på underliggende sygdom, og det kan være tilrådeligt at kontakte sin læge. En gruppe bryder sig ej om udseendet af de indadvendte brystvorter, og er forpint af dette. For den gruppe kan en mulig løsning være en kosmetisk operation, der kan få brystvorten til at pege udad igen.

Brystets opbygning

Brystet betegnes klinisk mamma og findes på overkroppens forside. Det består af en kirtel, glandula mammaria indlejret i fedt og bindevæv. Det er hos de fleste kvinder dette fedt og bindevæv der udgør broderparten af brystet, og selve kirtlen fylder ikke så meget.

På brystet sidder brystvorten der klinisk benævnes papillae mammae, og omkring denne det mørkfarvede område areola mammae. Papil-areola komplekset skifter ofte farve i løbet af puberteten, og bliver her mere pigmenteret og mørkere. I brystvorten er der såkaldt glat muskulatur, der er en muskeltype der ikke er underlagt vores kontrol. Den styres af det såkaldte autonome nervesystem. Det er arrangeret i cirkulære og longitudinelle strøg, og disse muskelfibre aktiveres når babyen sutter på brystvorten, og hjælper til at frigive mælken.

I ydersiden af areola findes der små uregelmæssigheder, der er såkaldte Glandulae areolares. Disse betegnes også for Montgomery’ske kirtler, og de frigiver fedtholdigt sekret der hjælper til vedligeholdelse af brystet. Det hjælper også til at nedsætte pH-værdien på brystet, der skaber et surt miljø der hæmmer væksten af bakterier. Udover disse findes der også almindelige kirtler som andre steder på ydersiden af kroppen, herunder sved- og talgkirtler.

Den førnævnte brystkirtel, glandula mammaria, er den der producerer mælken. Den består af 20 såkaldte lobi, der hver hver er selvstændige underenheder. Disse er adskilt af det førnævnte fedt og bindevæv, der giver brystet dets fylde. Hver lobus har selvstændig kirtel med en gang der betegnes ductus lactiferus, der går til en udmunding på brystvorten. Disse betegnes på dansk sommetider mælkekanalerne, og de er omgivet af muskler som trækker sig sammen under amningen og hjælper med at pretholde mælkestrømmen.

Disse gange er udførselsgange for mælken. Denne ductus lactiferus er ud for areolaen udvidet i såkaldte sinus lactiferus, hvori der kan opbevares noget mælk. Hver lobulus ender i en såkaldt terminal ductus, og hver ductus lactiferius og tilhørende lobulus udgør den funktionelle enhed i brystkirtlen, og er cirka 1 mm i den hvilende (altså ikke-gravide) brystkirtel.

Udover disse strukturer findes der lymfekar i brystet. Via lymfebanerne transporterer lymfen der er overskydende væske, lymfocytter (immunforsvarsceller) og affaldsstoffer fra vævene til blodbanen. På vejen passerer lymfevæsken igennem særlige strukturer kaldet lymfeknuderne, hvilke som fungerer som en slags filter, der kan fange eksempelvis kræftceller.

Hvorfor har nogle kvinder indadvendte brystvorter?

Det kvindelige og mandlige bryst, med medhørende brystvorte-areola kompleks er som alle andre dele af menneskekroppen, præget af stor variation i individ til individ. Det er det naturlige, og det er meningen fra naturens side, at det skal være således.
Det mest hyppigt forekommende er dog den udadvendte brystvorte, hvorfor vi som samfund har en tendens til at anskue dette som det normale.

Forklaringen på, at visse mænd og kvinder har indadvendte brystvorter, er at finde i genetikken. Det er den der gør, at vi ser forskellige ud, da vi hver har en unik arvemasse. Genetikken bestemmer hvordan kroppens strukturer udvikler sig, herunder også de strukturer der er i brystet. 

Årsagen til indadvendte brystvorter er enten at udførselsgangene fra brystkirtlen er kortere end den typisk er, men indadvendte brystvorter kan også ses, hvis brystvorten er placeret højt, således at kirtelvævet trækker brystvorten ind. For sidste forholds vedkommende, ses det som en del af normalvariationen hos almindelige kvinder med naturlige bryster, men især efter brystløft og brystreducerende operation.

Hvornår har jeg indadvendte brystvorter?

Hvornår en brystvorte er indadvendt i en sådan grad, at der er tale om indadvendte brystvorter i egentlig klinisk forstand, er en vurderingssag. For som andre legemesdele i menneskearten, er der stor forskel på individniveau, og det er naturligt at bryster ser ud på forskellige måder. Der er således hellere ikke nødvendigvis noget rent legemligt galt med, at have indadvendte brystvorter, såfremt der ikke er tale om indadvendte brystvorter som tegn på underliggende legemlig sygdom. 

Hvornår indadvendte brystvorter er et problem, er således primært op til den enkelte kvinde eller mand at vurdere. Rent anatomisk kan det dog typisk siges, at der er tale om indadvente brystvorter når den lille streng der som tidligere nævnt sidder i brystvorten, den er så stram at brystvorten hele tiden holdes inde, og ej kan strækkes ud. Man har svært indadvendte brystvorter hvis ens brystvorte fortsat danner en indhvælving i brystvorten, selvom man klemmer på selve areolaen og trækker ud.

Udfordringer ved indadvendte brystvorter

Overordnet set udgør indadvendte brystvorter udelukkelse et kosmetisk problem. Der er således typisk ikke noget rent legemligt i vejen med, at have indadvendte brystvorter. Der kan dog være legemlige problematikker relateret til, at have indadvendte brystvorter.

Udfordringerne kan tælle:

Indadvendte brystvorter kan være et tegn på underliggende legemlig lidelse. Dette er især tilfældet hvis det er nyopståede indadvendte brystvorter, der er opstået efter man er færdig med at være i puberteten. Oplever man dette er det en god ide, at opsøge egen læge med henblik på en generel helbredsundersøgelse og undersøgelse af brystet. Hos kvinder over 40 år tilrådes også en røntgenundersøgelse af brystet (mammografi). Dette gælder generelt ved alle former for pludseligt skift i brystet størrelse, udseende og følsomhed. Også ved forandringer i huden.

Det gælder især også, hvis det kun drejer sig om det ene bryst. De fleste kvinder har dog haft tilstanden i mange år, og her er det sjældent udtryk for andre sygdomme i brystet.

Nedsat sensibilitet: Anekdotisk evidens beskriver, at kvinder med indadvendte brystvorter føler mindre sensitivitet på brystvorten, end kvinder med udadvendte brystvorter. Overordnet set har kvinder med indadvendte brystvorter dog samme følsomhed i brystet som kvinder med udadvendte brystvorter.

Amning

Indadvendte brystvorter udgør typisk ikke et problem i forbindelse med amning af spædbørn. Barnet er nemlig fortsat i stand til at gabe over hele brystvorten, og derved kan det når det suger sig fast på brystet, fortsat skabe et undertryk der suger brystvorten ud, selvom den normalt vender indad.
Det er ej hellere sjældent at lakterende og gravide kvinder der tidligere har haft indadvendte brystvorter, i perioden hvor de er ammende og producerer mælk, hele tiden har udadvendte brystvorter, der efterfølgende svinder igen når de holder op med at producere mælk. 

Der er således intet rent medicinsk problem ved at have indadvendte brystvorter, og det er at betragte som en helt almindelig normalvariation. 

Efter operation af indadvendte brystvorter skal man dog regne med, at det ikke er muligt at amme. Indgrebet skal derfor helst ikke foretages før, du har fået de børn du ønsker.

Cerix logo
Mest populære klinik i 2024

Cerix har klinikker i København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og er en af de mest populære klinikker, som tilbyder indadvendte brystvorter operation.

Inden operationen

Inden behandlingen vil du få en konsultation med den plastikkirurg der skal foretage operationen. Her har du mulighed for at stille alle de spørgsmål, du måtte have i forbindelse med den forestående, mulige behandling. Konsultationen er også kirurgens mulighed for at kunne bruge sin store erfaring til at guide dig til, hvilken behandling han/hun mener vil være mest til gavn for dig, alt efter hvad dine ønsker til dine kommende brystvorter er.

Her vil der være mulighed for at tage pårørende som nær veninde eller kæreste med. Dette kan være en fordel, da to sæt ører lytter bedre end et. Her taler du med kirurgen om dine forventninger til indgrebet og hvilket resultat du efterspørger. Kirurgen vil foretage en grundig undersøgelse af din krop samt dit øvrige helbred, og kirurgen vil spørge ind til om du er kendt med behandlingskrævende sygdom og om du tager medicin, drikker alkohol og er ryger.
Endvidere vil du blive grundig informeret omkring eventuelle risici ved indgrebet. 

Efter du har givet dit informererede ja til operationen, vil i planlægge den konkrete operationsdato, og du vil blive informeret om vigtige forholdsregler du må følge, for at optimere både resultatet af operationen og for at sikre at indgrebet kan finde sted så sikkert som muligt:

  • Minimum fire måneder inden indtil to måneder efter, og gerne længere inden og efter, anbefales det at undgå tobaksrygning da det forsinker healingen af sår og øger risikoen for dannelse af ar. Rygningen forårsager nemlig at de små blodkar, der forsyner vævet til huden, trækker sig sammen, hvorved der kommer mindre blod. Dette medfører mindre ilt og derved dårligere healing med mere arvæv. Ligeledes vil de ar der kommer, også ofte være større ved rygning. Rygning vil endvidere også øge risikoen for alvorlige komplikationer som blodpropper.
  • To uger før og en uge efter, anbefales det endvidere at undgå medicin med acetylsalicylsyre samt kosttilskud med E-vitamin, Q10, fiskeolie og levertran i store mængder. Dette da dette kan give øget blødningstendens. Undgå endvidere alle former for naturmedicin som din kirurg ikke eksplicit har sagt god for, og sørg for at orientere klinikken hvis en anden læge i mellemtiden starter dig op i et lægemiddel.
  • 24 Timer Før operationen bør du ikke drikke alkohol, vin eller øl. Før enhver operation skal du endvidere faste. Dette vil du høre nærmere om på din klinik.
  • Undgå endvidere at bruge diverse cremer og kosmetikprodukter på huden, hvor der skal opereres. Undlad endvidere at have kontaktlinser på, og efterlad smykker og øvrigt nips derhjemme, inklusive smykker og piercinger.
  • I tilfælde af at du op til dagen for operationen føler dig utilpas eller syg, skal du kontakte kirurgen så hurtigt som muligt og fortælle om dette, da operationen i visse tilfælde vil blive udsat. Det samme gælder for sygdom i operationsområdet, herunder bumser eller eksem. Er der i øvrigt sket noget nyt med dit helbred, siden du har været til kontrol, er det altid bedre at kontakte klinikken med henblik på en konkret forespørgsel end at risikere, at operationen bliver aflyst, når du møder til operation, med mulighed for økonomiske konsekvenser. 

Under operationen

Netop på dagen for behandlingen fremmøde på klinikken, og have mulighed for at stille nye såvel som allerede stillede spørgsmål. Behandleren vil endvidere genfortælle essentiel information for at sikre din tryghed og sikkerhed, således at du er helt klar til din operation.

Operationen vil oftest foregå i lokalbedøvelse, med mindre der er noget ekstraordinært der taler for andet. Den vil typisk tage cirka en halv time. Bedøvelsen vil du få med en sprøjte, i forbindelse med hvilket der vil være kortvarigt ubehag.

Under operationen kan du mærke, at der foregår noget – altså der er en aktivitet omkring din krop – men du har ingen smerter. Ved operationen reduceres brystvorterne typisk også til en passende størrelse, som du selv har været med til at bestemme ved forundersøgelsen. Kirurgen skærer derfor først i dig og huden syes derefter med en meget tynd nylon tråd, hvorefter arret kommer til at være placeret sådan, at det på længere sigt ikke kan ses, da det er beliggende på overgangen imellem brystvorten og den omkringliggende hud.

Efter operationen

Når operationen er slut hviler du dig i kort tid på klinikken eller hospitalet. Du kan derefter tage hjem, og du må gerne selv køre bil efter operationen. Det kan dog være en tryghed for dig, at have et familiemedlem eller god veninde at følges med og være sammen med efterfølgende. Du vil dog først blive sendt afsted, når du føler dig tryg ved det, og når kirurgen har vurderet det er forsvarligt. 

Lokalbedøvelsen virker normalt kun i nogle timer efter operationen. Når effekten ophører, vil du ofte opleve lette smerter – især ved berøring. Du kan smertestille dig selv med håndkøbssmertestillende medicin, eksempelvis Paracetamol 1 g 3-4 gange dagligt. Dette er dog typisk kun nødvendigt i de første par døgn. 

Generelt skal du lytte til din krops signaler efter operationen. Hvis noget er ubehageligt eller gør ondt, skal man afholde sig fra netop den handling. Du kan dog oftest være aktiv og begynde, at gå små ture allerede samme dag, men motion i form af løb skal du vente 1 uge med. Du kan også genoptage andet arbejde der ikke er fysisk krævende samme dag. Mere krævende sportsaktiviteter samt fysisk hårdt arbejde, kan du først påbegynde efter 4 uger. Dagen efter operationen kan du brusebade.

Du skal tage antibiotika, hvis dette er ordineret af klinikken, og skal følges kirurgens anvisninger om, hvornår du skal genopstarte din eventuelle vanlige medicin.

Arrene kan være røde i op til 12 måneder, og du bør undgå sol direkte på arret så længe. Så længe dine ar er røde, bør de dog generelt ikke udsættes for unødig sol. En undtagelse er dog arrene ved en brystforstørrende operation, det ar, der ligger inde i det brune i brystvorten. Du må meget gerne få sol efter 1 måned, da man i stedet for et lille hvidt ar ofte får et brunt ar, der så ligner den øvrige brystvorte.

Huden er syet med en tråd, som skal fjernes af en læge eller sygeplejerske efter kort tid. Derfor vil du ofte komme til kontrol efter 10-12 dage, hvor tråden fjernes, og den sundhedsprofessionelle undersøger, om alt haler efter hensigten og resultatet fremstår som forventet. Her vil det dog kun være et foreløbigt resultat der kan betragtes, da huden fortsat er i healing og strukturerne er ved at finde deres ny plads. Den afsluttende kontrol vil typisk være hos plastikkirurgen, og planlægges til at finde sted 3-6 måneder. Denne tid aftales typisk ved operationen eller forundersøgelsen. 

Hos en lille gruppe opererede kvinder kan brystvorten trække sig ind igen. I sjældne tilfælde kan det ikke lade sig gøre at trække brystvorten ud, men dette vil ofte være noget plastikkirurgen kan se på forhånd, og du vil blive informeret om det ved forundersøgelsen. Er brystvorten kommet frem og har været stabil i 6 måneder, kan du typisk forvente, at resultatet er blivende.

Derudover er det vigtigt at huske, at alt kirurgi er forbundet med en vis risiko for at noget går galt og at slutresultatet ikke altid kan leve op til dine egne forventninger, eller de som plastikkirurgen fhavde og ønskede på dine og egne vegne.

Mulige komplikationer og risici

Efterblødning

Efterblødning kan i ganske sjældne tilfælde forekomme. Det vil forekomme indenfor det første døgn af operationen. Dette kan kræve en ny operation der skal foretages i fuld narkose, hvor man sikrer sig, at blødningen stoppes en gang for alle. Efterblødning kan give misfarvning i ugerne efter men ødelægger ikke det blivende resultat. 

Ardannelse

Arrene efter operationen vil typisk være røde og hævede. Dette bedres i løbet af et halv til et helt år. Arrene vil som udgangspunkt med tiden blive smalle og lyse, men hos enkelte kan arrene blive mere brede og mørkt pigmenterede.

Risiko ved bedøvelse:
Er du meget over-/undervægtig, er der øget risiko ved at blive bedøvet og generelt i forbindelse med operation, herunder sårhealing. 

Asymmetri

Der er en minimal risiko for at brystvorterne bliver uens. Men dette fuldstændigt i tråd med, hvordan mange fra naturens side, har lidt asymmetriske brystvorter. 

Nedsat følsomhed

Der kan opstå nedsat følsomhed af brystvorterne efter operationen, eller den kan forsvinde helt. Oftest vil følesansen dog genvindes efter nogle måneder. Hos enkelte bliver følenedsættelsen dog permanent. 

Manglende evne til at amme

Efter operation for indadvendte bryster, er det forventeligt, at du mister evnen til at amme. Det er således tilrådeligt at få de børn man ønsker, inden en eventuel operation. 

Infektion

Ved al kirurgi kan der komme infektion, og selv om dette er yderst sjældent, kan det dog forekomme. Tegn på infektion er rødme, varme, hævelse, dunkende smerter og eventuel feber. Det er vigtigt at kontakte sin plastikkirurg eller anden læge, ved egen mistanke om dette, da det kan kræve antibiotisk behandling. Hvis du ryger eller er overvægtig, er risikoen for infektion større.

Referencer

Picture of Dr. Oliver Rumle Hovmand

Dr. Oliver Rumle Hovmand

Udover at være Ph.d. studerende hos Forskningsenhed for psykoterapi og psykopatologi i Slagelse, har Oliver tidligere arbejdet som introlæge hos Psykiatrien i Region Syddanmark. Oliver står desuden også bag bøgerne "Guide til plastikkirurgi" (2011) og "Medical Psychedelics" (2020).

Det er muligt at få korrigeret indadvendte brystvorter hos mange forskellige klinikker rundt omkring i landet. I og med der er tale om et kirurgisk indgreb, betyder det dog, at operationen oftest udføres i færre klinikker i forhold til andre mindre behandlinger. Det vigtigste er, at du bliver behandlet af en klinik, som har mange anbefalinger på Trustpilot. Dette er nemlig et kvalitetsstempel, som betyder, at klinikken sandsynligvis er autoriseret og har den faglige ekspertise, der kræves og forventes.

Vi har indhentet priser fra et utal af klinikker og kan sige, at gennemsnitsprisen på en indadvendt brystvorte operation er:

  • Begge sider: 20.000 kr.
  • Enkelt side: 12.000 kr.
Det forholder sig således, at priser på operationerne for indadvendte brystvorter er højest i storbyer som Århus, København, Odense og Aalborg. Dog finder du de laveste priser for de klinikker, vi henviser til her på siden.

Nedenfor har vi samlet nogle før- og efter billeder for patienter, der har gennemgået en operation for indadvendte brystvorter.

Indadvendte brystvorter før 1
Før
Indadvendte brystvorter efter 1
Efter
Indadvendte brystvorter før 2
Før
Indadvendte brystvorter efter 2
Efter

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Hvad er den bedste klinik til indadvendte brystvorter?

Klinikvalg.dk giver et overblik over de bedste klinikker i Danmark. Se dem her på siden.

Hvad koster en indadvendt brystvorte operation?

Du kan få behandlet dine indadvendte brystvorter fra 12.000 kroner og op til 20.000 afhængig at antal bryster, der skal korrigeres. Se priser her på siden.

Hvor kan jeg se før/efter billeder?

Vi har samlet en række før/efter billeder af patienter, der har fået behandlet indadvendte brystvorter. Se dem her på siden.